NUEVO
BASTIDOR 60 X 80
720,00 648,00 648.0 UYU
NUEVO
BASTIDOR 40 X 80
600,00 540,00 540.0 UYU
NUEVO
BASTIDOR 40 X 60
390,00 351,00 351.0 UYU
NUEVO
BASTIDOR 40 X 50
350,00 315,00 315.0 UYU
NUEVO
BASTIDOR 35 X 50
340,00 306,00 306.0 UYU
NUEVO
BASTIDOR 30 X 40
260,00 234,00 234.0 UYU
NUEVO
BASTIDOR 27 X 35
240,00 216,00 216.0 UYU
NUEVO
BASTIDOR 24 X 30
220,00 198,00 198.0 UYU
NUEVO
BASTIDOR 18 X 24
170,00 153,00 153.0 UYU
NUEVO
ATRIL PARA PINTAR
1.950,00 1.755,00 1755.0 UYU